Ürünlerimiz

 • Kablo Kanalı ve Merdivenleri

  Kablo kanalı sistemleri genellikle ticari ve endüstriyel yapılarda kablo yönetimi için kullanılan sistemler olup kullanım yerine göre farklı tipleri mevcuttur. 
  Kaplama türü olarak pre-galvaniz, sıcak daldırma galvaniz, elektro galvaniz, galvaniz üzerine boya  gibi yöntemler uygulanır. Malzemenin ve kaplama yönteminin seçilmesinde ürünü kullanılacağı bina ya da tesisin konumuna göre ihtiyaç duyulan korozyon direnci dikkate alınır. 

 • Döşeme Altı Kablo Kanalı ve Buatları

  Döşeme altı kanallar, yapılarına göre metal (galvaniz çelik) veya PVC esaslı plastik yapıda olabilirler. Döşeme altı kanal sisteminde zayıf  akım, kuvvetli akım ve veri kabloları birbirinden ayrı olarak aynı kanal içerisindeki kanal  gözlerinden ayrı olarak da çekilebilmektedir.  Metal kanallar, genellikle döşeme altında iki veya üç gözden oluşan bir  yapıda, belli mesafelerde kablo çıkışları olacak şekilde döşenirler. Kablo çıkışlarının  yapıldığı kısımlara buat adı verilir. Buatlar ya sadece kablo çıkışı olarak kullanılır ya da  kabloların sonlandırılacağı prizlere monte edilebileceği bir yapıda dizayn (tasarım) edilir.  Metal kanalların özellikle yarı açık kanalların kullanıldığı bölgeler ise genellikle yükseltilmiş  döşeme altları ve alçaltılmış tavan alanlarıdır. Bu bölgelerde zemine veya tavana özel  aparatlar ile monte edilerek kullanılırlar.

 • Topraklama Şeridi ve Ekipmanları

  Temel içine yerleştirilen topraklayıcı beton içerisine gömülerek, toprakla geniş yüzeyli olarak temas etmesi sağlanır. Bu şekilde yapılan topraklamaya temel topraklaması adı verilir. Temel topraklaması potansiyel dengelemesinin etkisini arttırır. Temel topraklama şeritleri kuvvetli akım tesislerinde ve yıldırımdan korunma tesislerinde topraklayıcı olarak uygundur. Temel topraklama şeritleri, yapı bağlantı kutusunun arkasındaki elektrik tesisinin yada buna eşdeğer bir tesisin ana bölümüdür. Bina temel topraklaması yapılmadan önce inşaat halinde bulunan binaya, bina topraklaması yapılır. Kapalı bir alan içinde ve binanın dış duvar temellerine temel topraklama yapılmalıdır.